TRAINING

 

Het beveiligen van uw bedrijf begint met het zorgen dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe AVG wetgeving en wat er van hun verwacht word.

Informatiebeveiliging is een proces dat zich continu voortbeweegt door veranderende wetgeving,   

nieuwe mogelijkheden data opslag data verwerking t.b.v. markt voordeel op uw concurrenten

Onderzoek wijst uit dat 86% van werkgevers en werknemers niet klaar zijn voor de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat mag ik nu wel en wat mag niet?

Wij bieden Inhouse training aan betaalbaar en begrijpelijk

Beveiliging is een reis en geen bestemming. Hoewel het proces voor informatiebeveiliging vele strategieën en activiteiten kent, kunnen we ze allemaal in drie verschillende fasen groeperen: preventie, detectie en reactie. Het uiteindelijke doel van het informatiebeveiligingsproces is het beschermen van drie unieke attributen van informatie.  

Die attributen zijn:

 • Vertrouwelijkheid – Informatie mag alleen worden bekeken door personen die bevoegd zijn om het te zien. Informatie kan vertrouwelijk zijn omdat het bedrijfseigen informatie is die wordt gemaakt en eigendom is van de organisatie, of het kunnen persoonlijke gegevens van klanten zijn die vertrouwelijk moeten worden gehouden vanwege juridische verantwoordelijkheden.
 • Integriteit – Informatie mag niet worden beschadigd, gedegradeerd of aangepast. Er moeten maatregelen worden genomen om informatie te isoleren tegen onopzettelijke en opzettelijke veranderingen.
 • Beschikbaarheid – Informatie moet beschikbaar worden gehouden voor bevoegde personen wanneer zij deze nodig hebben.

Informatiebeveiliging beschermt deze attributen door:

 • Bescherming van de vertrouwelijkheid
 • Zorgen voor integriteit
 • Beschikbaarheid

Een organisatie slaagt erin deze attributen te beschermen door een goede planning.

Een goede planning voor een incident zal de risico’s van een aanval aanzienlijk verminderen en de mogelijkheden van een tijdige en effectieve detectie en reactie aanzienlijk vergroten als er een aanval plaatsvindt.

De beste beveiligingstechnologie ter wereld kan u niet helpen tenzij werknemers hun rollen en verantwoordelijkheden begrijpen bij het beschermen van gevoelige gegevens en het beschermen van bedrijfsmiddelen.

Dit houdt in dat er praktijken en beleid moet worden ingevoerd die de veiligheid bevorderen en werknemers trainen om risico’s te kunnen identificeren en vermijden.

De beveiligingsstrategie van een bedrijf werkt alleen als medewerkers er goed op zijn getraind. Daarom mag het belang van bewustmaking van de informatie beveiliging niet onderschat worden.

Het doel van een bewustwordingsprogramma is niet alleen om werknemers voor te lichten over data gebruik, potentiële gegevens lek en wat ze kunnen doen om ze te voorkomen. Het is noodzakelijk om de cultuur van uw organisatie m.b.t. uw nieuwe verantwoordelijkheid (Data bescherming) te veranderen en u te richten op de belang van AVG Compliance en risico binnen uw bedrijf te verlagen.

Certificering

 • AVG Compliance Certificering
 • AVG Awareness Certificering

Training onderwerpen

 • Individuele en Identificeerbare persoonlijke Data conform AVG wetgeving
 • Rechten van de Individu m.b.t. zijn data
 • Privacy Notice
 • Toegang Management Data AVG
 • Password Management AVG
 • Cleandesk Policy
 • Data verhandeling
 • DPIA
 • Profilering
 • Privacy by Design
 • Opslag en verwerken van individuele data
 • Versleuteling van Persoonlijke data
 • Data transporteren AVG wet
 • Data Verwerking overeenkomst (DPA)
 • Veilig verwijderen van data conform de AVG wet (incl. Cookies beleid)
 • Veilig Gebruik bedrijf middelen (Laptop, USB..)
 • Technische oplossingen
 • Do’s & Dont’s