Privacy

Wie zijn wij…

Als u onze website bezoekt slaan wij geen persoonsgegevens op.

In deze privacy statement leest u over uw rechten.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Privacy maatregelen

Wij maken geen gebruik van cookies en we slaan ook geen IP adressen op

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feite.

Contact gegevens

Wij slaan alleen uw bedrijf en contact gegevens op indien u een verzoek indient via onze website. Uw persoonlijke gegevens worden weer verwijdert als er geen zakelijk belang is of als u daar een verzoek toe indient.